Zadovoljstvo kupaca, vlasnika kapitala, zaposlenika, poslovnih partnera i društvene zajednice temeljno je opredjeljenje i primarni cilj Uprave Društva KONČAR – Električna vozila d.d.

Upravljanje kvalitetom i upravljanja zaštitom okoliša implementirane su u redovno poslovanje i čine dio općeg poslovnog uspjeha Društva Končar – Električna vozila.

Politike upravljanja kvalitetom i upravljanja zaštitom okoliša objedinjene su u Politiku sustava upravljanja.

Društvo posjeduje certifikate ISO 9001:2015 za sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001:2015 za sustav upravljanja okolišem, kao i certifikat za zavarivanje željezničkih vozila i sastavnih dijelova prema HRN EN 15085-2:2008.