Osnovna djelatnost KONČAR – Električnih vozila d.d. je razvoj, proizvodnja, modernizacija i održavanje električnih tračničkih vozila te opreme za električna vozila. Razvojne aktivnosti usmjerene su prema vozilu i njegovim podsustavima prema specifičnim zahtjevima kupaca.

KONČAR – Električna vozila d.d. ima oko 300 zaposlenih, od čega je 1/3 visokoobrazovanih, a kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika stalna je praksa Društva. Više od 50 inženjera i magistara elektrotehnike i strojarstva s dugogodišnjim iskustvom radi na poslovima razvoja električnih vozila i njihovih podsustava.

Za realizaciju složenih projekata formiraju se posebni timovi koje čine stručnjaci raznih struka iz više društava Končar čime do izražaja dolazi sinergijski efekt Grupe.

KONČAR – Električna vozila d.d. posjeduje svu opremu potrebnu za projektiranje, proizvodnju, remont, popravak, rekonstrukciju, modificiranje i moderniziranje električnih tračničkih vozila i njihovih sklopova, infrastrukturu za prometno povezivanje s javnom željezničkom i cestovnom mrežom, te objekte za skladištenje materijala.

U izvođenju svih radova, kao i u svom cjelokupnom poslovanju, društvo KONČAR – Električna vozila d.d. pridržava se zahtjeva normi za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i upravljanje zaštitom okoliša ISO 14001.